MBF İnşaat ailesi olarak İnsan Kaynakları politikamız çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini hem kendileri hem de şirket adına en etkin biçimde kullandırılarak hedeflenen başarıya ulaşmaktır.

Hiyerarşinin minimuma indirildiği yalın ve esnek bir organizasyonda çalışanlara fırsat eşitliği, kendilerini yetiştirme ve kanıtlama fırsatı tanımaktır.

Şeffaf ve katılımcı yönetim sistemi, karar mekanizmalarının nasıl çalıştığını göstererek, düşünce tarzını ve yönetimle ilgili bilgileri vererek geleceğin yöneticilerine kendilerini yetiştirme imkânı sağlanır.

Çalışanlardan işyeri disiplinine uymaları, işlerini zamanında ve doğru olarak yapmaları, takım çalışması ile diğer arkadaşlarıyla uyum içinde olmaları sağlanır.

Grubun bir üyesi olmanın ayrıcalığının tüm çalışanlarımızca hissedilmesine çalışılır.